0.png

壯傳奇順利進展到3-1了!!
謝謝大家長期的支持與收看!!
壯瀾和壯士已經長大為成人,這集說的是壯瀾的故事,請看...

1.png

2.png

3.png
瘦了後完全認不出是瀾啦 冏

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png

11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

16.png

17.png

18.png

19.png

20.png
瀾,你把他扛回來嗎?

21.png

22.png

23.png

24.png

25.png

26.png

27.png

<待續>


----小短篇之 壯士與濕濕----

28.png

29.png

30.png

31.png

32.png

33.png

34.png

35.png

壯士很常亂嚇人,或是嘲笑瀾,
搞得家裡人和他關係都不是很好XD

感謝大家收看壯傳奇!!!!

    文章標籤

    壯傳奇 模擬市民3

    全站熱搜

    壯兔 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()